Lemon8

"You need to know the rules before you can break them"

- Unknown

"You need to know the rules before you can break them"

Vers van de pers: ons blog

Viewing entries posted in August 2009

Internet Snelheden

Leven in een klein land als Nederland biedt soms toch wel voordelen.

De tijd voor Private Browsing

The good 'ole times before private browsing.

Google Screwups

Google's automatische plaatsing van context-afhankelijke blokjes reclame levert soms toch wel grappige tafereeltjes op.

Assembly 2009 1/2

Assembly 2009 is weer voorbij. Dit vind ik de meest noemenswaardige winnnaars :