Lemon8

"You need to know the rules before you can break them"

- Unknown

"You need to know the rules before you can break them"

Vers van de pers: ons blog

Viewing entries tagged with 'buurtzorg'

Lemon8 klanten op TV

Altijd leuk: klanten zien op TV. De Vereniging tegen de Kwakzalverij is met enige regelmaat in de media. Vanavond waren ze weer te zien in Tros Radar. Cees Renckens werd gevraagd om rechtstreeks te reageren op Dhr. Kamsteeg en zijn DNA-tests. De uitzending is hieronder terug te zien.