Lemon8

"You need to know the rules before you can break them"

- Unknown

"You need to know the rules before you can break them"

Vers van de pers: ons blog

Viewing entries tagged with 'demos'

Assembly 2009 1/2

Assembly 2009 is weer voorbij. Dit vind ik de meest noemenswaardige winnnaars :

4K Landscape generation

Ongelooflijk strak staaltje programmeerwerk.