Lemon8

"You need to know the rules before you can break them"

- Unknown

"You need to know the rules before you can break them"

Vers van de pers: ons blog

Viewing entries tagged with 'marketing'

Incredible, amazing, awesome Apple

Apple sure has some amazing,incredible,priceless,great,fast,easy, and awesome products don't they.

Ad lib marketing

Open (of, voor ambtenaren, 'transparante') en persoonlijke communicatie ; er wordt in Nederland veel over gepraat, maar op de een of andere manier lukt het maar weinig bedrijven om op een niet spastische manier invulling aan deze begrippen te geven.