Lemon8

"You need to know the rules before you can break them"

- Unknown

"You need to know the rules before you can break them"

Vers van de pers: ons blog

Viewing entries tagged with 'web 2.0'

Flattr

Flattr ; een micropayment systeem bedacht door de gasten van The Pirate Bay.

Ad lib marketing

Open (of, voor ambtenaren, 'transparante') en persoonlijke communicatie ; er wordt in Nederland veel over gepraat, maar op de een of andere manier lukt het maar weinig bedrijven om op een niet spastische manier invulling aan deze begrippen te geven.