Lemon8

"If you don't know where you are going, any road will get you there. "

- Lewis Carroll

"If you don't know where you are going, any road will get you there. "

Strategie

Succesvolle internetondernemers weten dat je een online business niet bouwt met een cement-en-bakstenen-mentaliteit.


Internet kan vele facetten van de organisatie raken, waarbij duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten onmisbaar zijn. Een plan moet uiteindelijk  implementeerbaar, meetbaar en uitvoerbaar worden voor jouw organisatie. Maar een organisatie kan niet onaangepast het maximale kan halen uit internet. Je zult ook bereid moeten zijn om kritisch te kijken naar de interne organisatie. Internet is geen (nieuw) kanaal naast (of op) de bestaande processen, maar juist een nieuw proces welke je in je bedrijf zult moeten inbedden.

Daarom is de ontwikkeling van een effectieve, doelgerichte web-interface in onze optiek niet (alleen) een kleurtje gekoppeld aan een stuk techniek. Integendeel. Alles - de techniek, het ontwerp, en de interactie - is ondergeschikt aan de onderliggende processen die, op hun beurt, tot de vastgestelde doelen moeten leiden. Wij komen tot de kern van jouw business en van wat internet daarvoor zou kunnen betekenen.